Revize a čištění komínů

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ A REVIZE

K nařízení vlády č. 91/2010 Sb., platného od 1. ledna 2011

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v § 5 Revize spalinové cesty uvádí, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

zpráva o provedení kontroly nebo čistění spalinové cesty

  • dle nařízení vlády nutno provádět kontrolu každý rok a to bez vyjímek
  • vložkované komíny pro plynové vytápění provádíme inspekční kamerou
  • použití inspekční kamery do max. 20m

revizní zpráva

  • před uvedením spalinové cesty do provozu
  • před kolaudací
  • výměna spotřebiče
  • vyhoření komína
  • zpracovaní pojistné události

Jak by komín neměl vypadat!

Takto zanedbané komíny jsou nebezpečné a nejen pro majitele domu.