Vložkování komínů

Způsob, jak vyřešit problém s nefunkčním komínovým průduchem, je jeho vyvložkování. Nová vložka pomůže například, když proniká kondenzát skrz stěnu komínového pláště, při výměně druhu paliva, nebo když komínový průduch neodpovídá platným předpisům.

  • řešení nefunkčních průduchů
  • problémy s pronikáním kondenzátu (splodin) stěnou pláště
  • při změně paliva
  • výpočty spalinových cest

nerezová pevná komínová vložka

  • pro rovné komíny

nerezová ohebná komínová vložka

  • pro nerovné komíny

Výběr vložky pro vložkování komínů

 

Na trhu je několik druhů vložek. Pro vložkování komínu můžeme zvolit vložku keramickou, plastovou či nerezovou. S velikostí průměru si nemusíme lámat hlavu. Vnitřní průměry vložek se prodávají v několika velikostních variantách. Vyhovující komínová vložka by měla splňovat několik zásadních kritérií. Při výběru komínové vložky přihlížíme přinejmenším k vlastnostem jako je pevnost v tlaku, nasákavost, objemová hmotnosti a kyselinotvornost. Dalšími rysy nezbytnými pro efektivní funkci vložky je odolnost proti spalinám a plynotěsnost.

Základní druhy vložek pro vložkování komínů

Nerezové komínové vložky

Nejpoužívanějším materiálem pro vložkování komínů je nerezová ocel. Nerezové komínové vložky vynikají zejména dlouhou životností (spojenou s dlouhou zárukou), univerzálností (hodí se pro všechny druhy paliv) a flexibilností (vyrábí se v různých velikostech a tloušťkách materiálu, snadno se vedou v různých úhlech).

Keramické komínové vložky

Využití keramických vložek při vložkování komínů je méně obvyklé. Přesto v řadě ohledů keramické vložky vynikají. Hlavní výhodou je jejich životnost, která bývá srovnávána s celkovou životností domu. Použít je lze pro všechny druhy paliv a mají vysokou odolnost proti vyhoření a prohoření. Nevýhodou může být menší výběr průměrů a nemožnost spalinovou cestou uhýbat – komín musí vést přímo.

Plastové komínové vložky

Plastové komínové vložky nejsou zdaleka tak univerzální jako vložky keramické nebo nerezové. K jejich výhodám ale patří velmi snadná manipulace, nízká tepelná vodivost či dlouhá životnost. Plastové vložky lze použít pouze pro vložkování komínů určených pro kondenzační systémy s nízkou teplotou spalin.